Services

We offer personal solutions made for our clients' success.

Vyhľadanie a prezentovanie vhodných kandidátov na voľné pozície.
 • Využitie cielených kanálov pri vyhľadávaní kandidátov.
 • Testovanie špecifických zručností a vykonanie psychologických testov kandidátov podľa požiadaviek klienta.
 • Príprava profilu kandidáta a spolupráca pri sprostredkovaní osobného stretnutia s klientom.
 • Garancia výberu kandidátov.
 • Garancia prezentácie profilu minimálne troch kandidátov, ktorí spĺňajú špecifické požiadavky na pozíciu do cca 2 týždňov.
Prieskum trhu a oslovenie tých najlepších kandidátov z daného segmentu s potrebnou kvalifikáciou.
 • Klient získa prehľad o aktuálnom stave trhu a svojej konkurencieschopnosti.
 • Vypracovanie long-listu kandidátov a priame oslovenie vybraných kandidátov.
 • Maximálna diskrétnosť, služba vhodná pri obsadzovaní „confidetial“ pozícií.
 • Možnosť zabezpečiť stretnutie s kandidátmi v priestoroch našej spoločnosti.
 • Podrobný profil kandidátov s psychologickým posudkom a motivačnými faktormi kandidátov.
 • Vypracovanie časového harmonogramu a priebežné konzultácie s klientom.
 • Predĺžená garancia na kandidátov.
Dočasné pridelenie zamestnancov alebo prevzatie kmeňových zamestnancov.
 • Služba vhodná ako dočasná výpomoc pri projektoch, pri rozširovaní spoločnosti a výroby.
 • On-Site-Management – pri väčších projektoch pridelenie konzultanta na miesto výkonu práce zamestnancov.
 • Ľudia v správny čas na správnom mieste.
 • Úspora času a nákladov klienta.
 • Flexibilta a rýchla reakcia pri potrebe navýšenia pracovníkov alebo ich výmene.
 • Kompletná mzdová a personálna agenda pridelených zamestnancov.
Prevzatie pridelených zamestnancov do kmeňového stavu spoločnosti.
 • Služba predstavuje minimálne riziko pre klienta, nakoľko preberá vyskúšaných pracovníkov, ktorý už pracujú v spoločnosti prostredníctvom dočasného pridelenia.
 • Záruka kvality prevzatých pracovníkov.
Konzultácie, testovanie, tréningy, assessment.
 • Konzultačné a poradenské služby.
 • Špecializované testovanie, ktoré možno použiť ako doplnkový nástroj pri výbere zamestnancov, vrátane prípravy finálnej hodnotiacej správy.
 • Tréning pohovorovacích zručností pre interných recruiterov spoločnosti.
 • Assessment centrá.

Contact us